cs en
 • spolecenske
 • teambuilding
 • mezinarodniturnaj
 • vip
 • ples

Outdoorové a teambuildingové akce

Dovolte nám představit nabídku, kterou jsme připravili na základě našich zkušeností z teambuildingových akcí, které jsme začali naplňovat a zajišťovat od roku 2005. Úvodem bychom Vás rádi seznámili se samotnou koncepcí „teambuildingu“ a s konečným efektem, který akce pro klienta přináší.

Každá společnost je tak kvalitní, jak kvalitní jsou zaměstnanci, ze kterých se skládá. Někteří odborníci spatřují v soutěživých hrách vhodnou přípravu pro život v kompetitivní společnosti, jiní naopak toho názoru, že soutěživosti je na škole i v životě mimo školu až příliš. Bylo by naopak důležitější klást větší důraz na různé formy spolupráce (teambuildingu) a přípravu k týmové práci. Stejné, a podobné názory našich klientů, nás přivedly k myšlence, vytvořit kooperativní a poznávací akce, spojené se sportovní či společenskou částí, na které se naše společnost zaměřuje.

Teambuildingové akce poskytují ve vztahu s účastníkem následující možnosti:

 • Poznat vlastní způsoby reagování a jejich vliv
 • Vědomě prožívat různé formy komunikace
 • Projevovat vlastní emoce a poznávat své reakce na emoce druhých
 • Být konfrontován s konflikty rozhodováním
 • Prožít různé styly vedení, autority a naučit se s nimi pracovat

Program

Zajistíme pro Vaší firmu jednodenní či víkendový teambuildingový program podle Vašich představ a dle Vašich možností. Dále nakombinujeme program s nabídkou občerstvení, ubytování, dopravy, hudby, kulturního zážitku a mnoha dalších možností zajištění.

Nabídka možností teambuildingových aktivit

Místo akce: Jsme připraveni pro Vás akci realizovat v jakékoliv oblasti na území České republiky a Slovenska, organizujeme ale akce v rámci celé Evropy

Týmové hry Outdoor - systém tvoření týmových vazeb pomocí outdoor her. Zábavnou formou se tvoří neformální vazby mezi jednotlivci na základě společného prožitku, komunikace a sdílení, dochází k prohloubení pocitu zodpovědnosti za týmový výsledek. Zpravidla se jedná o pohybově-adrenalinové zaměřené hry s důrazem na vzájemnou komunikaci

Týmové hry Indoor - Systém tvoření týmových vazeb pomocí indoor her, v případě nevhodných klimatických lze také nahradit outdoorové hry. Zábavnou formou se tvoří neformální vazby mezi jednotlivci na základě společného prožitku, komunikace a sdílení, dochází k prohloubení pocitu zodpovědnosti za týmový výsledek. Zpravidla se jedná o vědomostní hry a společenské hry zaměřené na vzájemnou komunikaci

V „náročných“ situacích a úkolech si účastníci vyzkouší, jakým způsobem efektivně použít základní myšlenky spolupráce. Projekt, který připravíme pro klienta, vytváří otevřenou atmosféru a výrazně napomáhá většímu poznání se navzájem mezi účastníky (spolupracovníky, klienty). Velkou měrou se tak upevňují vztahy v pracovním týmu, popř. s vaším klientem, mezi středisky apod.

Přenechte nám Vaše starosti, akci pro Vás dokážeme zajistit kompletně:

 • Občerstvení, catering
 • Ubytování
 • Dopravu
 • Doprovodný program (diskotéka, karaoke, živá kapela, vystoupení známé osobnosti)
   

 

banner banner banner banner