cs en
 • ples
 • spolecenske
 • vip
 • teambuilding
 • mezinarodniturnaj

Podporujeme

V rámci našich charitativních aktivit jsme velice rádi, že máme každoročně možnost podpořit naše partnery:

 

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích , rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace.

www.nadaceju.cz

 

Fakultní Nemocnice Motol - Klinika dětské hematologie a onkologie

Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice.

 

http://kdho.lf2.cuni.cz/

 

Fakultní Nemocnice Motol - Klinika ortopedie

Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu se zaměřením na:
 • náhrady velkých kloubů zejména komplikované stavy po vrozených vadách, úrazech, systémových onemocněních a revizní operace
 • traumatologie
 • revmatochirurgie
 • řešení komplikovaných poúrazových stavů pohybového aparátu
 • artroskopickou operativu kloubních vad a poranění
 • chirurgickou léčbu nádorů pohybového ústrojí
 • problematika infektů kostí a kloubů a především řešení infektů kloubních náhrad
 • chirurgie ruky
 • operační léčení vrozených a získaných vad nohy
 • vývoj původních kloubních náhrad

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/ortopedicka-klinika-uk-1-lf-a-fn-motol/

 

 

 

banner banner banner banner