Home » Systém a pravidla

Golden Tour Bratislava – Systém, pravidlá, sankcie
0
Systém je v tomto ročníku rovnaký pre všetky súťaže. Najskôr vás oboznámime so systémom a pravidlami. Súťaž sa rozdeľuje na 1. a 2. ligu. V každej lige hrá 10 tímov. Týchto 10 tímov sa rozdelí na dve skupiny (A, B) po piatich...

Pokračovat v článku »