Home » Systém a pravidlá

Systém, pravidlá, sankcie

Systém, pravidlá, sankcie

Listopad 29, 2010
0
Systém, pravidlá, sankcie Systém je v tomto ročníku rovnaký pre všetky súťaže. Najskôr vás oboznámime so systémom a pravidlami. Súťaž sa rozdeľuje na 1. a 2. ligu. V každej lige hrá 10 tímov. Týchto 10 tímov sa rozdelí na dve...

Pokračovat v článku »